WoonHolland maakt mooi wonen mogelijk

Woonholland is een vastgoedontwikkelaar die van de renovatie van single woonhuizen is doorgegroeid naar het (her) ontwikkelen en transformeren van (kantoor) gebouwen naar woningen en appartementen. Onze woningen zijn van hoogwaardige kwaliteit en hebben karakter. Wij creëren woningen die functioneel zijn in ontwerp, strak en eigentijds zijn afgewerkt. De woningen bieden hedendaagse luxe en comfort. U herkent ons aan onze natuurlijke en duurzame materialen, moderne kleuren en open en sfeervolle stijl van inrichten. Wij houden hierbij rekening met het behouden van authentieke details. WoonHolland maakt mooi wonen mogelijk.

Onze werkwijze

De objecten die wij aankopen hebben een oorspronkelijk eigen karakter en liggen in aantrekkelijke buurten in de Randstad en het Groene Hart. Dagelijks zijn we op zoek naar nieuwe objecten die door WoonHolland gerenoveerd of (her)ontwikkeld kunnen worden. Onderzocht wordt of de volledige WoonHolland look & feel kan worden aangebracht. Wij werken intern met een vast bouwteam en maken gebruik van aannemers en toeleveranciers uit onze vaste pool van partners.

Met een team van specialisten maken wij een passend renovatieplan dat rekening houdt met de oorspronkelijke architectuur van de woning of het gebouw. We hebben een eigen architect in huis die het ontwerp voor de woning uittekent en het bestek opstelt.  Binnen zeer korte termijn richten we een bouwteam op en we maken gebruik van aannemers en toeleveranciers uit onze vaste pool van partners. Hierdoor weten we dat we werken met vakspecialisten die bekwaam zijn,  kwaliteit leveren én dat de renovatie veilig en volgens de wettelijke eisen verloopt. Samen werken we aan het realiseren van onze WoonHolland-woningen. In al die jaren hebben we een groep van partners om ons heen verzameld, die staan voor duurzaamheid en vakmanschap

Diverse woningen worden al tijdens de renovatie aangeboden, zo kan er rekening gehouden worden met de wensen van de kopers. U koopt een woning aan middels een zogeheten ‘koop-/aannemingsovereenkomst’. Dit is een overeenkomst tussen WoonHolland en koper tot koop/verkoop en levering van grond (met de eventueel daarop reeds aanwezige opstallen), waarbij de bouwondernemer tevens aanneemt op die grond voor de verkrijger een woning te bouwen dan wel de reeds aanwezige woning af te bouwen.

In sommige gevallen kan de woning reeds ‘ voor de markt uit’ worden verkocht door WoonHolland zelf. Hierbij kunnen geïnteresseerden kenbaar maken dat er interesse is in een bepaalde woning om eventueel te worden uitgenodigd, om zo tot een verkoop te komen. Als WoonHolland de woning niet zelf ondertussen heeft verkocht, komt de woning op de markt na de renovatie. De woning wordt dan meestal door een plaatselijk makelaar verkocht. U heeft vanaf dat moment te maken met het reguliere verkoopproces waaraan mogelijk meerdere geïnteresseerden kunnen deelnemen.